بسم رب الحسین (ع)

ظهر عاشورا، زمین کربلا بود و حسین                       پیش خیل دشمنان، تنها خدا بود و حسین

هر طرف پرپر گلی از شاخه ای افتاده بود                 و اندر آن گلشن، خزانِ لاله ها بود و حسین

داشت در آغوش گرمش آخرین سرباز را               زآن همه یاران، علی اصغر به جا بود و حسین

آخرین سرباز هم غلطید در خون گلو                    بعد از آن گل، خیمه ها ماتم سرا بود و حسین

یک طرف جسم علم دار رشید کربلا                 غرقه در خون، دستش از پیکر جدا بود و حسین

عون و جعفر، اکبر و اصغر به خون خود خضاب                کربلا چون لاله زاران با صفا بود وحسین

تیرباران شد تن سالار مظلومان «فراز»                        هرطرف از شش جهت تیرِ بلا بود و حسین


***
سلام
یه مطلبی رو توی یکی از این کانال ها خوندم تعجب کردم, میزان پولی که مردم کوفه بابت جنگ با امام حسین (ع) گرفتند معادل 13 میلیارد تومنِ الان بود! اگر ما در آن زمان بودیم به هل من ناصر ینصرنی امام حسین (ع) لبیک می گفتیم؟
عباس(ع) وقتی به زمین افتاد و فریاد برآورد که برادر مرا دریاب. حسین (ع) سرش را به دامن گرفت. عباس(ع) سرش را روی زمین گذاشت. حسین (ع) دلیل اینکار را جویا شد. عباس(ع) گفت : میدانم وقت شهادت کسی سر امامم را به دامن نمیگیرد, میخواهم مثل امامم باشم.
حسین (ع) وقتی گفت "هل من ناصر ینصرنی" بدن های یارانش تکان میخوردند ! انگار میخواستند باز هم فدایی حسین (ع) باشند.

در این شب ها دعا کنین ان شاء الله اربعین کربلا باشیم.
2 تا نوحه هست که برایم تاثیر گذار بود برای شما هم می گذارم: