بنام مالک یوم الدین

 سلام, آیا عاشق جملات فاز سنگین هستین؟ پس همراه بنده باشین تا فاز سنگین رو بهتون نشون بدمlaugh